以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://www.elerno.cn/bbs/index.asp)
--  精华文章阅读 Elitaj legaĵoj  (http://www.elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=21)
----  Tenio-medikamento  (http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&id=5146)

--  作者:mandio
--  发布时间:2008/5/31 10:28:40
--  Tenio-medikamento

Tenio-medikamento

de Olli

elsuomigis Vilho SALONEN

aperis en Norda Prismo, 56/6, paĝoj 241-242

-- Mi volus ricevi medikamenton kontraŭ tenio, diris sinjoro Karlo Uksio ĉe giĉeto de oficejo.

Nome ĉi tio okazis post socialigo de apotekoj, kiam ili iĝis ŝtataj oficejoj.

-- Ĉu vi kunhavas impostkvitancon de via hundo?

-- Kiel mi povis supozi, ke ankaŭ ĝi estas bezona!

-- Kompreneble. Ni ja ne rajtas doni medikamentojn al iu ajn hundo.

-- Mi ja ne petas ĝin por la hundo. Mi mem havas tenion!

-- Tiukaze vi staras ĉe neĝusta giĉeto! Ĉi tie oni vendas medikamentojn nur por bestoj.

-- Tial ja mi staras ĉe la giĉeto! Tenio estas besto.

-- Sed vi ĝuos la medikamenton.

-- Ĉu oni povas diri, ke gluti teniomedikamenton estas ĝuo! Kaj la tenio ja la medikamenton finfine manĝos. Mi nur peras.

-- Ne decas ŝerci ĉi tie! Iru al la ĝusta giĉeto. Al la tria maldekstren.

-- Jes, al la ĝusta, la tria maldekstren.

Uksio iris. La giĉeto estis fermita. Li frapetis al la pordeto.

-- Kial vi frapadas! elkriis kapo en la apuda giĉeto. Ĉu vi ne vidas, ke la giĉeto estas fermita!

-- Ĝuste tial mi frapetis. Oni ne povas frapi malfermitan pordon.

-- Tie oni kaftrinkas nun. Revenu post dudek minutoj!

Ukiso revenis post duona horo.

-- Mi volus ricevi teniomedikamenton.

-- Ĉu vi plenigis la koncernan blanketon?

-- Ĉu necesas tio?

-- Kompreneble! Ĉu vi ne konas la dekretojn! En la antaŭĉambro la dua pordo maldekstren kondukas en la blanketejon. Petu la blanketon A z 38 591 R 35. Zorge plenigu ĝin!

Siavice Ukiso akiris la blanketon. Li plenigis ĝin kaj revenis post duona horo al la ĝiĉeto de teniomedikamento.

-- Ja-a, diris la teniomedikamentoficisto. Vi do plenigis la blanketon. Ni alrigardu ... "Naskita: en la ventro. La aĝo: nekonjektebla. La longeco: de kvin ĝis dek metroj ..." Kio estas ĉi tio! Ĉu vi estas freneza! Kiel via mezuro povas esti dek metroj!

-- Ĉu la mia?

-- Kompreneble la via!

-- Ho, mi supozis, ke tio koncernas informojn pri la tenio!

-- Havigu novan blanketon kaj denove plenigu ĝin. Krome mankas impostmarko. Tiaj estas riceveblaj ĉe la giĉeto numero 3. Kaj plue vi devos lasi ...

-- Jes, mi lasas ... Adiaŭ! ... Mi prefere lasas tiun tenion vivi en mia ventro!