以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://www.elerno.cn/bbs/index.asp)
--  精华文章阅读 Elitaj legaĵoj  (http://www.elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=21)
----  Noto nekontentiga por germanaj lernejoj  (http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&id=7014)

--  作者:mandio
--  发布时间:2008/12/20 10:13:18
--  Noto nekontentiga por germanaj lernejoj

Noto nekontentiga por germanaj lernejoj

Post 1998 okazis la tiel nomataj PISA-studoj, per kiuj kompareblas lernantoj, lernejoj kaj klerigaj sistemoj en partoprenantaj ŝtatoj. La studojn organizas la Organizaĵo por Ekonomiaj Kunlaboro kaj Evoluigo (OEKE). En 2000 estis ekzamenata precipe la legkapablo de 15-jaraĝuloj; en 2003 matematiko; en 2006 natursciencoj. En ĉi-lastaj testoj partoprenis 57 ŝtatoj el ĉiuj kontinentoj kaj entute 275 000 gelernantoj.

La rezultoj en Germanio ne kontentigis. Evidentiĝis, ke infanoj ofte ne komprenas, kion ili lernas. Ŝajnas, ke instigas ilin notoj kaj la venonta testo anstataŭ scivolo kaj intereso. Kelkaj gelernantoj lernas kvazaŭ „bulimie”: ili enkapigas la lernendaĵon, parkere ĝin „elvomas” kaj post la ekzameno ĉion forgesas. Jam frue en sia lerneja kariero ili lernas trompi kaj fraŭdi.

Kontraste necesas lerni, memstare pripensi, serĉi solvojn kaj elprovi kaj kompari la rezultojn kun tiuj de aliaj lernantoj. Necesas ankaŭ libereco por erari kaj, per la eraroj, lerni. Parkeri vortojn, frazojn, formulojn ne taŭgas por la estonteco.

Instruplanoj

En germanaj lernejoj validas malsamaj instruplanoj en la 16 federaciaj regionoj. Pri lerneja instruado laŭkonstitucie respondecas la koncerna regiono. Sed la PISA-studoj montras, ke en Germanio malsukcesas gelernantoj. Ĉiu 15a lernejano povas nek legi, nek kompreni simplan tekston. Plejparte ili apenaŭ povas kalkuli elementlernejajn taskojn.

La lerneja sistemo baziĝas sur selektado. Kiam lernejano havas 10 jarojn, notoj determinas, kiu eniros gimnazion, kiu mezlernejon kaj kiu restos ĉe „ĉefa” popola lernejo, la Hauptschule. Finfine decidas „la volo de la gepatroj”. Tamen en neniu alia PISA-lando tiom dependas lerneja sukceso de la socia deveno kaj la financa situacio de la gepatroj. Infano de riĉulo aŭ de universitata diplomito havas pli ol sesoblan ŝancon atingi plej altajn notojn en lernejo kompare kun same inteligenta infano de laboristo.

Homaj rajtoj

Raporto de Unuiĝintaj Nacioj, publikigita en marto, indikis, ke la germana instru-sistemo, kaj aparte selektado, rompas homajn rajtojn. Gepatroj kaj lernejanoj alfrontas gravajn malfacilaĵojn, kaj aparte suferas infanoj de enmigrintoj. La registaro, kaj precipe la kristanpartiaj ministroj pri kulturo, kritikis la konkludojn de la raporto. Aliflanke socialdemokratoj kaj sindikatanoj akceptis la raporton kaj postulis komunan agadon por plibonigi lernejojn.

Per Interreto ordinaraj germanoj prikomentis la raporton. Iu konsentis kun la konkludoj, dirante, ke la lerneja sistemo estas „tute kaduka, malsociala kaj nefleksema”. Pliaj opinioj troveblas ĉe www.ftd.de/debatte/showthread.html?t=206.

Jomo IPFELKOFER