以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://www.elerno.cn/bbs/index.asp)
--  Ĉinesko 创作区 Kreado de ĉinesko  (http://www.elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=24)
----  Vivovojo (Dekses-Silabo)  (http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=24&id=48108)

--  作者:eto
--  发布时间:2018/1/27 14:15:48
--  Vivovojo (Dekses-Silabo)

Vivovojo

—laŭ ĉinesko Dekses-Silabo*

Viv’

estas ari’ de kreiv’

en aer’

fluganta en driv’.

 

Mi,

ludanto de l’ melodi’,

ĝin plektas

laŭ mia raci’.

 

Flu’

ĝi estas kun ĝoja bru’,

libere

forkure kun ĝu’.

 

Vel’

mi estas sur la river’

zorganta

jen pri onda pel’.

 

Fort’

vi estas en mia sort’,

mi de vi

dependas ĝis mort’.

 

Kor’

mia de l’ korpa motor’

vi estas

sen ajna langvor’.

 

Se

ĝi daŭras sufiĉe tre,

progresas

mi ja sen pane’.

*Deskses-Silabo: ĉina fiksforma poemo el kvar versoj de 1, 7, 35 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xa (x=senrima)