Domokos Szil¨˘gyi: Miajn sonĝojn

Miajn sonĝojn vi havu,
viajn son
ĝojn mi gardas.
Ne timante vi bravu
la sunveno se ardas.
Ŝultren
ĉu vi surprenas
ŝar
ĝon de mia sorto!
Ne plu ni batalemas
kontra
ŭ morto per morto!

                                               Traduko: Imre Szab¨®

ˇˇ