AMUZAJ DIALOGOJ
                                   Verkis: Albert Lienhardt
 Dialogo 16    Petro(P) Diss renkontas sian kolegon Roberto Renner(R)
 P: Ha, Roberto! Vi venas en la ĝusta momento.
 R: Kial, Petro? Kio nova?
 P: Mi serĉas kunulon por fari partion de ŝako.
 R: Vi estas bone inspirita. Jam de pluraj monatoj, mi
     ne plu ludis ŝako.
 P: Bonege. Ĉu ni iru al la junularo-domo? Ĝi estas
     tute proksima.
 R: Se vi volas. Sed antaŭe, mi devas redoni ĉi tiujn librojn al la publika biblioteko.
 P: Mi akompanos vin. Kion interesan vi lagas, nun-momente?
 R: Jen, ekzemple, la franclingva eldono de la grand-sukcesa libro "Mi amis
     junulinon", kaj jen ĝia traduko en Esperanto.
 P: Pri kio temas?
 R: Pri kompleksaj amo-problemoj de la nuntempaj afrikaj gejunuloj.
 P: "Amo en Afriko"?... Interesa temo!... Ĉu, eble, vi intencas vojaĝi al la
     nigra kontinento, por flirti kun belaj negrinoj?
 R: Ne rekontu stultaĵojn, Petro!... Ĉu, do, vi ankoraŭ ne konas tiun
     ekster-ordinaran letero-kolekton?
 P: Ne. Ĉu valoras la penon legi ĝin?
 R: Tute certe. Ĝi estas libro aktuala, serioza, sentimentala, eĉ kor-tuŝa,
     kaj tre bone verkita.
 P: Se vi rekomendas ĝin tiel varme, mi devos, okaze, legi ĝin.
 R: Ekzistas tradukoj en pli ol 50 lingvoj...
 P: Nu, mi ne estas postulema... Unu sufiĉos al mi!
 R: Sen-dube. !Jen libro tute alia: "Daninoscope", de la renoma humuristo Pierre Daninos.
 P: Ha jes. Mi konas. Tre sprita; tipe franca... Mi legis ĉiujn liajn verkojn:
     "Major Thomson", "Snobissimo", kaj ceteraj.
 R: Certaj partoj el lia verkaro meritus esti tradukitaj en la internacian lingvon.
 P: Mi tute konsentas kun vi. Des pli, ke la legema publiko ĝenerale
     preferas legaĵojn amuzajn kaj distrajn, ol ceterajn alt-literaturajn
     "majstro-verkojn", malfacile digesteblajn...
 R: Tio estas ankaŭ mia opinio.
 P: Koncerne tiun ĉapitro: Mi tra-legis, kun multa plezuro, kolekton de pli
     ol du mil franclingvaj rakontetoj, tre spritaj, kaj facile rakonteblaj.
 R: Mi konas. Mi legis ĝin antaŭ  kelkaj semajnoj. Sed, oni devas averti, ke
     ne malmultaj el tiuj spritaĵoj estas tre sen-respektaj kaj eĉ tute maldecaj.
 P: Nu... Oni ja povas fari elekton. Sufias ellasi tion, kio riskas ŝoki certajn legantojn.
 R: En aliaj vortoj: Elekti la mezan vojon. Same kiel en la politiko...
     Tiu-rilate: Ĉu vi legis la ĵurnalon, hodiaŭ?
 P: Jes. Iom supraĵe. Precipe, la sporto-paĝon. La politikon mi preterrigardis.
 R: Oni, tamen ne tute sen-interesiĝu pri ĝi. Almenaŭ, por esti informita.
 P: Ĉu mi tute nete diru al vi mian opinion?... Politiko estas la arto altiri la
     monon de riĉuloj kaj la voĉojn de la malriĉuloj. Por, oni-dire, protekti
     unu partion kontraŭ la alia.
 R: Trafa difino. Iu ! mi ne plu scias kiu ! diris: "Ĝi estas la scenejo por
     ia-maniere kapti la okulojn kaj la orelojn de homoj, por povi facile
     konduki ilin per la nazo."
 P: Ankaŭ bone... "Politikisto" rimas kun "oportunisto"... Kiam unu el ili
     diras: "Ni sidas, ĉiuj, en la sama boato", tio signifas, ke li volas ludi la
     rolon de kapitano, kaj ke ni estu la ŝvitantaj remantoj!...
 R: Ĉu vi konas la sam-specan anekdoton pri la kvar disputantaj profesiuloj?
 P: Ne... Rakontu!
 R: Kvar sinjoroj diskutis en kafejo. Ĉiu, el ili, asertis, ke lia profesio estas la plej malnova.
       La kuracisto diris: "Mia profesio ekzistis antaŭ ĉiuj aliaj; la kreado de
     Eva, per ripo el Adamo, estis ago medicina, kaj certe la tut-unua."
       La arkitekto replikis: "Estas ĝuste. Sed antaŭ, alia laboro devis esti
     farita: Krei la mondon, kaj organizi ĝin."
       La filozofo levis sian montro-fingron, kaj deklaris: "Vi pravas kaj mal-
     pravas, sinjoroj. Sed, antaŭ ĉio, necesis koncepti la ideon, por povi tiri
     la mondon el la kaoso de la universo.
       La politikisto finis la debaton: "Sinjoroj, bonvolu do pripensu! Antaŭ
     ĉio ekzistis la kaoso. Kaj kiu faris ĝin?"
 P: Sprita anekdoto. Mi notos.
 R: Jen la publika biblioteko. Ĉu vi volas atendi min ekstere?
 P: Mi povus iri, intertempe, en la publika lego-ĉambron. Estas interesaj
     revuoj kaj gazetoj tie.
 R: Konsentite, Petro. Mi redonos rapide tiujn librojn, kaj prunte-petos du
     aŭ tri aliajn. Poste, ni povos sen-prokraste iri ludi nian ŝako-partion.

                                     念匯仁      和匯仁      卦指朕村