Supera Kurso de Esperanto:
        
    Gerda Malaperis!

Gerda: lecionoj


La unua parto de ĉiu leciono estas ĉapitro el la romano "Gerda malaperis!" de Claude Piron, kaj la kompleta teksto de la romano estas tiel reproduktita. Bonvolu vidi la publikan rajtigilon sube.

La cetero de ĉiu leciono (demandoj, notoj, ekzercoj) estas de Edmund GRIMLEY EVANS, kiu rezignas pri sia kopirajto. Dankon al GEJ, kies "Instruilaro" inspiris kelkajn ekzercojn, kaj dankon al Claude Piron, kiu disponigis ne nur la romanon, sed ankaŭ la anglan kaj francan vortlistojn kaj la rakontojn en "Lasu min paroli plu!".

Kopirajto © 1981 Claude Piron

Publika rajtigilo
Vi rajtas kopii kaj redistribui la ne
ŝanĝitan tekston de "Gerda malaperis!", komplete aŭ parte, en iu ajn formo, inkluzive de komputilaj dosieroj kaj sonregistraĵoj, sub la sekvaj kondiĉoj: (1) Vi liveru ĉi tiun rajtigilon kun ĉiu kopio. (2) La originala teksto estu klare distingita de ĉia aldonaĵo, komento aŭ klarigo, kaj, se la teksto estas nur parte reproduktita, la lokoj, kie tekstoparto estis forprenita, estu klare indikitaj. (3) Vi laŭeble informu la aŭtoron, se vi distribuas pli ol cent kopiojn.

Kopirajto © 1984 Claude Piron

 Publika rajtigilo

 Vi rajtas kopii kaj redistribui la neŝanĝitan tekston de "Lasu min paroli plu!", komplete aŭ parte, en iu ajn formo, inkluzive de komputilaj dosieroj kaj sonregistraĵoj, sub la sekvaj kondiĉoj: (1) Vi liveru ĉi tiun rajtigilon kun ĉiu kopio. (2) La originala teksto estu klare distingita de ĉia aldonaĵo, komento aŭ klarigo, kaj, se la teksto estas nur parte reproduktita, la lokoj, kie tekstoparto estis forprenita, estu klare indikitaj. (3) Vi laŭeble informu la aŭtoron, se vi distribuas pli ol cent kopiojn.

                                                                                            Ŀ¼