AMUZAJ DIALOGOJ
                                   Verkis: Albert Lienhardt
 Dialogo 20    Sinjoro Miller(M) kaj lia edzino(E) faras ekskurson
 E: Ĉu ni devos marŝi ankoraŭ longa-tempe, Ulriko?
 M: Ne, Olga... Eble, dum duona horo.
 E: Kiom, vi diras?... Antaŭ dek minutoj, vi asertis:
     "Unu kvaron-horo".
 M: Antaŭe, mi malbone taksis la distancon. Nun, laŭ
     mia kompaso, ni estas sur la bona vojo.
 E: Vi nomas tion "bona vojo"? Ĝi estas plena je ŝtonoj, kaj miaj piedoj pli kaj pli doloras.
 M: Nu... Havu iom da pacienco, Olga. Poste, vi ĝuos belegan panoramon.
 E: Mi estas laca. Mi volus iom ripozi.
 M: Mi ripozos poste, kiam ni atingos la supron de la monto.
 E: Monto, vi diras?... Tio estas montego, eĉ pli: Montegaĉo!
 M: El mia vidpunkto, altaĵo de 1250 metroj estas nur monteto... Neniu
     komparo kun la Himalaja-montaro, ekzemple.
 E: Feliĉe! Mi mortus. Duone, mi jam mortis.
 M: Kial, do, ĉiam tro-igi, Olga?... Estas vi, kiu volis fari tiun ekskurson en
     la Vogezo-montaron, ĉu ne?
 E: Jes. Mi volis. Sed ne marŝi, dum mi-ne-scias-kiom da horoj, kun tiel
     peza sako sur la dorso.
 M: La mia estas duoble pli peza, kaj ! tamen ! mi ne daŭre ĝemas.
 E: Se vi havus vezikojn, kiel mi, sur la plandoj, mi volus aŭdi vin...
 M: Pa, pa! Mi ja diris al vi: Surmetu fortikajn ŝuojn, ne tiujn novajn
     sandalojn. Sed, kiel kutime, vi ne aŭskultis mian konsilon.
 E:  Vi povas nur kritiki, anstataŭ kompati min.
 M: Nu, se tio helpos al vi, mi iom kompatos vin.
 E: Tio estas cinika rimarko, Ulriko! Vi devus honti!
 M: Tute ne cinika, Olga... Nur iomete ironia.
 E: La viroj estas egoistoj, sen-koraj kaj sen-kompataj egoistoj.
 M: Nun metu punkton, kaj ĉesu grumbli! Cetere, mi jam ekvidas la supron de la monto.
 E: Dankon al la ĉielo! Mi ne povas diri, iom mi estas kontenta. Miaj piedoj
     estas pezaj kiel plumbo.
 M: Tie, sub la abioj, staras ligna benko. Ni eksidu, kaj ripozu imete!
 E: Admiru la grandiozan panoramon, Ulriko! Rigardu la ravan pejzaĝon,
     la imponan monto-ĉenon, kiu ĉirkaŭas nin!
 M: Jes. Impresa spektaklo... Ha, mi estas kontenta povi nun de-meti mian dorso-sakon.
 E: Helpu al mi de-preni la mian!
 M: Jen tio estas farita.
 E: Mi volus sterni min sur la molan herbon, kaj, tra la verdaj arbo-folioj,
     rigardi sen-fine la bluan firmamenton kaj la blankajn nubetojn...
 M: Tio, kion mi volus, nun, estas tiri la manĝaĵojn el la sakoj; ĉar mia
     stomako jam laŭte murmuras.
 E: Vi estas prozo-mensa viro, Ulriko... Ĉu vi ne sentas la poezion de la
     naturo, kiu penetras en la animon? Ho, la miloj da floroj, kaj la buntaj
     papilioj sub la suno-radioj!... Flaru, do, la parfumon de tiuj monto-violoj!
 M: Jes, ili bon-odoras... Sed, en la nuna momento, mi preferas flari bon-
     gustan sandviĉon kun butero kaj ŝinko!
 E: Ĉu vi volas rigardi, ĉu la sandviĉoj estas en via dorso-sako? En la mia,  ili ne estas.
 M: En la mia ankaŭ ne. Ĉu vi forgesis kun-preni ilin?
 E: Mi tamen diris al vi: Elprenu la sandviĉojn el la provizo-ŝranko!
 M: Pri tio, mi scias nenion... Kaj nun? Kion manĝi?
 E: Ne fariĝu nervoza, Ulriko! Tie estas pano nigra kaj blanka. Krome, ses
     malmolaj ovoj, dika salamo-kolbaso, salmo en skatolo, tri haringoj, kaj
     du skatoloj da sardeloj. Por trinki: botelo da vino, du boteletoj da biero
     kaj termo-botelo da teo. Por la deserto: kvar pecoj da torto.
 M: Mhm... Bone. ! La ovo ne estas sufiĉe kuirita. ! Donu al mi la salon!
 E: Salon mi ne kun-prenis.
 M: Ĉu vi do ĉion forgesis?
 E: Io ne estas ĉio... Jen, prenu iom da mustardo, anstataŭ salo.
 M: Mustardo ne estas salo.
 E: Ĝuste. Sed grumblemulo estas grumblemulo... Ho! Rigardu la aglon,
     kiu majeste glitas tra la aero.
 M: Ĝi ne estas aglo, latine "aquila", sed ordinara cikonio.
 E: Ĉu vi estas certa?
 M: Mi konas la birdojn. Kaj ankaŭ la birdinojn...
 E: Ne faru malspritajn aludojn!... Huj! Jen ruĝa formiko, kiu pikas al mi la femuron.
 M: Formikoj, latine "formica", ne pikas; ili mordas.
 E: Tio estas egala por mi... Ĉu vi ne havas balzamon kontraŭ insekto-pikoj?
 M: Jen tubo da mento-vazelino. Mi ne forgesis kunpreni ĝin...
 E: Dankon, Ulriko! Rigardu! Tie, sub la folioj rampas venena serpento.
 M: Kion vi rakontas, Olga? Tio ne estas serpento, sed angviso, latine
     "anguis". Ne-danĝera rampulo, parenca al la lacertoj.
 E: Mi malŝatas tiujn bestaĉojn... Atentu! Jen svarmo da moskitoj!
 M: Ne estas moskitoj! Nur kuloj, latine "culex". Ili ne mordos vin.
 E: Ĉu certe?... Hu! Jam mordis min unu, tie sur la brako... Ĉi-foje vi
     eraris, Ulriko. Ili ja mordas!
 M: Mi ne eraris. Kuloj ne mordas. Ili pikas.
 E: Estas ne-kredeble... Ĉiam vi scias ĝin pli bone, ol aliaj homoj.
 M: Mi, tamen, devas instrui vin, Olga, kiam vi faras erarojn, ĉu ne?
 E: Jes, "sinjoro instruisto"!... Via manio korekti aliulojn estas preskaŭ ne-
     eltenebla... Jam pli ol mil-foje mi diris tion al vi...
 M: Momenton, mi petas!... Ĉu vi aŭdis nenion?
 E: Kion?
 M: Ĵus tondris.
 E: Kie tondris? La ĉielo estas blua ĉie.
 M: Ĉe la horizonto aperas nigraj nuboj... Ni havos fulmo-veteron.
 E: Ĉu vi kredas?
 M: Mi pli-ol-kredas. Mi estas certa. Rapide en-paku la manĝaĵojn!
 E: Sankta Jozefo kaj Maria! Mi timegas la fulmon, Ulriko... Kion ni faru?
 M: Jen, tute proksime, estas sur-monta bovinejo. Venu! Ĝi povos ŝirmi nin
     kontraŭ pluvo kaj hajlo.
 E: Ha, mi memoros pri tiu ĉi ekskurso.
 M: Ankaŭ mi memoros.
 E: Mia plezuro estas tute fuŝita.
 M: Sen paroli pri la mia.
 E: Alian fojon, mi restos hejme, kaj rigardos la dimanĉan televido- programon.
 M: Tio ebligos al mi spekti futbal-matĉon kaj renkonti, poste, miajn skat-
     kolegojn en la bierejo "Blua simio".

                                             念匯仁       卦指朕村