AMUZAJ DIALOGOJ
                                   Verkis: Albert Lienhardt
 Dialogo 19    Sinjorino Boll(B) konsultas doktoron Lovatti(L)
 L: Mi salutas vin, sinjorino. Bonvolu eniri!
 B: Bonan tagon, sinjoro doktoro.
 L: Bonvolu eksidi, mi petas.
 B: Dankon, sinjoro doktoro.
 L: Kio estas via nomo?
 B: Mi anomo estas Boll, sinjorino Boll.
 L: Mi dankas al vi, sinjorino Boll. ! Ĉu unua-foje vi venas konsulti min?
 B: Jes, sinjoro. ! Unu el miaj amikinoj donis vian adreson al mi.
 L: Tre bone. ! Nun, bonvolu rigardi en tiun optikan aparaton, dum kelkaj sekundoj.
 B: Mi ne venis pro la okuloj, doktoro.
 L: Jes. Kredeble. Sciu, ke tiu aparato servas por esplori la irison de viaj
     okuloj, por povi fari diagnozon. Oni nomas tiun metodon: okulo-
     diagnozo, aŭ iriso-skopio.
 B: Ha!... Mi ne konas tion. ! Ĉu tiu metodo ebligas trovi la malsanon?
 L: Jes. ! Mi rapide al-ĝustigas la okularin de la aparato. ! Jen. ! Ŝajnas,
     ke vi havas malgrandan, pulmo-difekton.
 B: Ĉu vi kredas? ! Mi devas diri, ke antaŭ unu monato, oni radiografiis
     min... Tiam, oni trovis, ke mia pulmo estas en bona stato.
 L: Tio signifas nenion... Ĉu, eble, vi havis pneŭmonion, antaŭ kelkaj jaroj?
 B: Se vi parolas pri pulmo-inflamo, mi estas certa, ke mi neniam havis.
 L: Hm... Strange... Tamen, tie estas io... ! Ĉu, iam, vi suferis de akuta
     pleŭrito, tio estas inflamo de la pleŭro?
 B: Ĉu inflamo de la ripo-felo, vi eble volas diri?
 L: Jes. Temas pri la pulmo-membrano, en la torako.
 B: Ne. Ankaŭ ripo-felo-inflamo mi ne havis.
 L: Eĉ ne, kiam vi estas ankoraŭ juna infano?
 B: Tute ne. Se estus, mi certe memorus pri tio.
 L: Vere strange... Via iriso, tamen klare atestas tion.
 B: Rilate la pulmon kaj la ripojn, mi ĉiam estis en bona sano.
 L: Nu, se estas tiel, pro kio, fakte, vi venis por konsulti min?
 B: Pro mia malbona digesto.
 L: Ha... Unu momenton, mi petas... Estas necese mezuri la premon de via sango.
 B: Se vi volas, sinjoro doktoro.
 L: Mi legas: inter 9 kaj 14... La sango-premo estas normala.
 B: Okaze de la radiografiado, antaŭ kvar semajnoj, oni ankaŭ mezuris ĝin.
     La rezultato estis la sama.
 L: Do: en ordo. ! Nun, pri via digesto. Pri-skribu la simptomojn.
 B: Ĉiu-matene, post la manĝo, mi havas fortajn ventro-dolorojn.
 L: Tio estas intesto-kolikoj. Eble, vi manĝas tro multe... Venu! Mi volas kontroli vian pezon.
 B: Mi pesis min hieraŭ. De du jaroj, mia pezo ne variis: 65 kilogramoj.
 L: Hm... Jes... Tio ne estas tro, kompare kun via staturo...
 B: Mi estas unu metron kaj 67 centimetrojn alta.
 L: Do, la proporcio inter la pezo kaj la staturo estas bona. ! Mi devas esplori vian hepaton.
 B: Se vi volas, doktoro.
 L: Ĉu, tie, vi sentas doloron?
 B: Tute ne.
 L: Kaj ĉi tie?
 B: Ankaŭ ne.
 L: Vi na havas hepato-dilaton, nek alian misformaĵon.
 B: Ĉu, do, mi ne havas ion gravan, sinjoro doktoro?
 L: Certe ne. Via malbona sano-stato tre probable estas speciala kazo de toksologio.
 B: Mi ne komprenas; pri kio vi parolas?
 L: Ĝi estas simpla! Via sango enhavas toksinojn.
 B: Kio estas tio?
 L: Toksinoj estas venenaj substancoj, sekreciitaj fare de mikrobo.
 B: Ĉu vi kredas, ke mi havas mikrobon??... Kian?... De kie??
 L: Mi jam diris al vi: Iam, vi havis vualitan pneŭmonion aŭ pleŭrito. La
     mikrobo aŭ, pli bone, la viruso, kiu kaŭzas tiujn malsanojn, produktas
     danĝerajn toksinojn.
 B: Kaj tiam?
 L: La sango-fluo kondukis ilin tra la tuta organismo. Iom post iom, tiuj
     venenaj substancoj penetris en viajn delikatajn digesto-organojn: la
     stomako, la galo, la lieno, la duondeno, la pankreaso kaj la intestoj.
 B: Sed... estas terurige!
 L: Ne havu timon, pro tio, sinjorino Boll. Se vi havas paciencon, mi
     kuracos vin sukcese kaj definitive.
 B: Falas granda ŝtono de sur mia koro, doktoro... Ĉu mi prenu medikamentojn?
 L: Ha, jes. Kompreneble... Mi preskribos al vi ses specialajn farmaciajn
     produktojn: pilolojn, pulvoron, gutojn, ampolojn, serumon kaj supozitoriojn.
 B: Estas multe. Ĉu ne estas danĝere preni tro da medikamentojn?
 L: En tiu kazo, ne estas iu danĝero... Vi devas scii, ke mi preskribas nur
     homeopatiajn specialaĵojn.
 B: Kiu avantaĝo estas en tio?
 L: La avantaĝo estas la jena: En tiuj preparaĵoj, la kemiaj substancoj
     ekzistas en kvantoj nur tre malgrandaj, eĉ infinitezimaj. Tial, oni povas
     diri: Se homeopatia medikamento ne efikas, ĝi ankaŭ ne kaŭzas domaĝon.
 B: Mi estas vere tre kontenta, ke mi konsultis vin, doktoro. Kiom mi pagu
     por la konsultado?
 L: Tridek kvin frankojn. ! Jen via recepto. Bonvolu reveni post sep tagoj.
     Ĝis revido, sinjorino Boll!
 B: Ĝis revido, sinjoro doktoro. Kaj... multan dankon!

                                念匯仁     和匯仁    卦指朕村