部分中国特有事物的词条(三)

WCF


【琵琶】 pipa-o (cxina kvarkorda plukinstrumento, iom simila al gitaro)
【骈体】 paralela stilo (speco de proza stilo populara dum la Ses Dinastioj 六朝, karakterizita per paralela konstruo de paroj da kvar- kaj ses-ideografiajxaj frazoj)
【骈文】 paralela prozo (prozo skribita en la paralela stilo 骈体)
【拼音】 prononci silabon kombinante fonemojn; kombini parolsonojn en silabon; literumi: 汉语~方案 projekto de la han-lingva fonetika alfabeto; projekto de fonetika transskribo de la cxinaj ideografiajxoj ◇ ~文字 alfabeta (sistemo de) skribo / ~字母 fonetika alfabeto; fonetikaj literoj
【七绝】 sepsilaba verskvaro ——参见“绝句”附:【绝句】 gxjuxegxju-o (poemo el kvar versoj de kvin aux sep ideografiajxoj aux silaboj, obeantaj striktajn metrikajn regulojn); verskvaro: 五言[七言]~ kvinsilaba [sepsilaba] gxjuxegxju-o [verskvaro]
【七律】 sepsilaba ljusxi-o [versoko] (poemo el ok versoj de sep ideografiajxoj aux silaboj, obeantaj striktajn metrikajn regulojn) ——参见“律诗” 附:【律诗】 ljusxi-o (poemo el ok versoj de kvin aux sep ideografiajxoj aux silaboj, obeantaj striktajn metrikajn regulojn); versoko: 五言~ kvinsilaba ljusxi-o [vers-oko] / 七言~ sepsilaba ljusxi-o [vers-oko]
【旗袍】 cxina virina robo fendita sur la flankoj; mancxurina robo
【气功】 cxjigong-o (praktikado de spir-ekzercoj); spir-ekzercado: 练~ praktiki cxjigong-on; fari spir-ekzercadon ◇ ~疗法 〈中医〉 terapiaj spir-ekzercoj; cxjigong-terapio; cxjigong-kuracado / ~师 cxjigong-praktikisto; cxjigong-majstro
【清明】 ④ (节气之一) Klaro kaj Brilo (unu el la 24 sunperiodoj, kiu komencigxas je la 4-, 5-a aux 6-a de aprilo) ◇ ~节 Festo de Mortintoj (en kiu oni vizitas la tombojn de mortintoj por ilin rememori)
【仁】 humaneco; bonkoreco; perfekta virto: 夫~者,己欲立而立人,己欲达而达人。(《论语》) Laux mi la perfekta virto konsistas en tio: Vi mem deziras stari, tiam helpu aliajn starigxi; vi mem deziras sukceson, tiam helpu aliajn atingi la samon. / 为富不~ esti ricxa sed ne humana; esti monavida kaj kruela / ~心 bonkoreco
【儒家】 ①(指学派) la konfuceana skolo; konfuceanismo ②(指人) konfuceano
【三从四德】 〈旧〉 la tri obeoj kaj la kvar virtoj (por la virinoj laux la konfuceana etiko en la pasinteco) — t.e. obeo al la patro antaux edzinigxo, al la edzo post edzinigxo, kaj al la unuenaskita filo post la morto de la edzo; cxasteco, modesteco en la paroloj, dececo en la manieroj, kaj diligenteco en laboro (spiritaj katenoj truditaj al la virinoj en la feuxda socio)
【三纲五常】 la tri fundamentaj rilatoj (inter reganto kaj regato, patro kaj filo, edzo kaj edzino) kaj la kvin konstantaj virtoj (humaneco, justo, deco, sagxeco kaj sincereco) laux la feuxda etiko
【山东快书】 Shandong-a klakila balado (ritmita balado prezentata kun akompano de klakilo)
【禅让】 abdiki kaj doni la kronon al iu alia; cedi la tronon al iu
【商】 ⑤〈乐〉 noto de antikva cxina kvintona gamo, respondanta al 2 en la percifera muzika notacio
【生】 ⒃(扮演男子的戏曲角色行当) vira rolo (unu el la kvar cxefaj roloj en cxina tradicia opero, la aliaj tri estas 旦,净 kaj 丑)
【声母】 〈语〉 la komenca konsonanto de silabo (en la cxina lingvo, la silaboj kutime komencigxas per konsonanto, ekz. b en 报 [bào], f en 丰 [fēng], kaj sh en 收 [shōu]; malgranda nombro da silaboj, kiel ekz. 爱 [ài], 鹅 [é] kaj 藕 [ǒu], kiuj komencigxas ne per konsonanto, povas esti konsiderataj kiel silaboj komencigxantaj per “nula komenca konsonanto” 零声母)
【诗经】 La Libro de Poezio aux La Libro de Kantoj
【四声】 〈语〉①(古汉语字调) la kvar tonoj de la prononcado de la klasika cxina lingvo (t.e. 平声, 上声, 去声 kaj 入声) ②(普通话字调) la kvar tonoj de la prononcado de la cxina moderna komuna parollingvo (t.e. 阴平, 阳平, 上声kaj 去声)
【宋词】 ci-o (poezio de Song-dinastio)
【颂】 ③(《诗经》中的祭祀歌词) unu el la tri dividoj de La Libro de Poezio, konsistanta el lauxdkantoj al imperiestraj prapatroj, kantataj en okazoj de oferado
【太极】 Tajgxi-o (la Absoluto en la antikva cxina kosmologio, prezentata kiel la primara fonto de cxiuj kreitajxoj)
【汤圆】 (kutime farcxitaj) pastobuletoj faritaj el faruno de glueca rizo servataj en supo
【唐三彩】 〈考〉 trikolore glazurita argilajxo de Tang-dinastio
【围棋】 vejcxi-o (ludo ludata per nigraj kaj blankaj globetoj sur tabulo kun 361 krucpunktoj); goo
【文言】 cxina klasika lingvo ◇ ~文 skribajxo [teksto] en klasika lingvo; klasika stilo de skribajxo
【五行】 la kvin elementoj (metalo, ligno, akvo, fajro kaj tero), kiuj, laux la antikvuloj, konsistigas la fizikan universon, kaj poste estas ankaux uzataj en la tradicia cxina medicino por klarigi diversajn fiziologiajn kaj patologiajn fenomenojn)
【武术】 vusxu-o (tradicia cxina luktarto, kiu servas kiel rimedo por fortikigi la korpon, hardi la temperamenton kaj sin defendi)


                                                                                                                                返回目录