AMUZAJ DIALOGOJ
                                   Verkis: Albert Lienhardt
 Dialogo 11    Sinjoro Adek(A) parolas kun kelnero(K) en kafejo
 A: Kelnero, mi petas!
 K: Jes, sinjoro.
 A: Ĉu vi havas ilustritajn gazetojn?
 K: Jes, certe. !Mi proponas al vi la revuon "Monda Spegulo".
 A: Ebla... Jes! !Ĉu vi havas la plej freŝan numeron?
 K: Ni ĝin havas. Jen, sinjoro. Ĝi prezentas kolorajn foto-bildojn pri la nova uno-raketo.
 A: Ha jes? Tio multe interesas min.
 K: Ĉu vi deziras trinki ion, sinjoro?
 A: Kion mi povus trinki? Ni diru: bieron. Bonan bieron.
 K: Ni havas nur plej bonan bieron. Marko "Pils".
 A: Bone. Do: bieron "Pils".
 K: Ĉu en botelo, en kruĉo, aŭ en glaso?
 A: Estas egale.
 K: Ĉu unu litron, aŭ nur duonan litron?
 A: Kvaronan litron, mi petas.
 K: Mi tuj alportos. ! Ĉu blondan aŭ brunan?
 A: Ambaŭ.
 K: Ĉu sam-tempe, po unu glaso?
 A: Jes. Mi trinkos, alterne, bondan kaj brunan. Pro mia delikata stomako.
 K: Se vi kredas... Laŭ via deziro.
 A: Bonvolu atenti, ke la biero estu nek tro varma, nek tro malvarma.
 K: En aliaj vortoj: vi volas ĝin varmeta.
 A: Ni diru: malvarmeta.
 K: Se mi bone komprenas: iom varmeta, sed ne tro...
 A: Efektive tiel. !Ĉu vi povus sam-tempe alporti termometron?
 K: Kion?... Tremometron??... Ĉu vi havas febron?
 A: Mi?... Febron?... Tute ne! Estas por mezuri la temperaturon de la biero.
 K: ... de la biero?
 A: Kompreneble. !Ĝi havas precize 22 gradojn centigradajn. Nek pli, nek
      malpli.
 K: Kiom? 22 centigradojn?
 A: Klare! Gradojn laŭ la skalo Celsius, kompreneble, ne laŭ tiu de
     Reaumur aŭ Fahrenheit.
 K: Mi bedaŭras, sinjoro. Mi vere bedaŭras... Sed termometron ni ne havas
      en nia kafejo.
 A: Vi ne havas? Ĉu kredeble?
 K: Mi ĵuras, ke mi diris la veron.
 A: Nu, se vere, mi ne trinkos biron.
 K: Ĉu vi deziras ion alian?
 A: Jes. Alportu al mi unu pomon, taŭgan tranĉilon, kaj kelkajn dento-purigilojn...!
  
                                       念匯仁      和匯仁       卦指朕村